กิฟฟารีน

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ได้รับเครื่องหมายรับรอง กิฟฟารีน ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ จากกระทรวงพาณิชย์

 

เว็บไซต์นี้ไม่มีคุกกี้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บสมัครกิฟฟารีน

1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

1.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้ารับการบริการ เพื่อต้องการสมัครสมาชิกกิฟฟารีน หรือซื้อสินค้าโดยยังไม่สมัครสมาชิกก็ได้ ผู้ใช้บริการยินยอมแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกกิฟฟารีน และ/หรือสั่งซื้อสินค้า จากนั้นทางเว็บไซต์จะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้กับบริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้ จำกัด ดำเนินการต่อไป

1.2 ทางเว็บไซต์จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้อย่างอื่น นอกเหนือจากการสมัครสมาชิกกิฟฟารีนเท่านั้น และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้ในฐานข้อมูล

1.3 ถ้าหากผู้ใช้บริการประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางไลน์ไอดี @hifi หรือโทรศัพท์ 093-696-9888 และ 081-862-6168

1.4 ทางเรามีการติดตั้งคุกกี้ของบุคคลที่สาม สำหรับการจัดทำสถิติ และการโฆษณากับกูเกิลได้แก่ Google Analytics และ Google Adwords

1.5 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยติดต่อกับทางเว็บมาสเตอร์

2. เงื่อนไข และการให้บริการ

2.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เท่านั้น ได้แก่ ข้อความลายลักษณ์อักษร และรูปภาพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ผ่านการใช้บริการ ซึ่งเรียกว่า “เนื้อหา”

2.2 เนื้อหาที่นําเสนอจากเว็บไซต์ ถือเป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการคุ้มครอง โดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น

2.3 ผู้ใช้บริการหากมีการพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม จากการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ทางเรามีสิทธิในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาส่วนอื่นๆ ตามสมควร

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าถึง หรือมีส่วนร่วม หรือพยายามเข้าใช้บริการโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้สคลิปต์อัตโนมัติเพื่อแฮกข้อมูล อันเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ทางเราอนุญาติให้ใช้ช่องทางตามหน้าเว็บไซต์ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เท่านั้น

3.2 ผู้ใช้บริการจะไม่ทํา หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง รบกวนการให้บริการของเว็บไซต์ รวมทั้งการรบกวนขัดขวางการทำงานของระบบเครือข่าย ที่เชื่อมโยงกับการให้บริการของเว็บไซต์ทั้งหมด

3.3 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล หรือองค์กรใด รวมถึงเว็บไซต์ของเราจากความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น