กิฟฟารีน

วิธีหาเงินกับกิฟฟารีน

วิธีหาเงินแบบง่ายๆ สามารถทำได้จริงทุกท่าน มีวินัย ตั้งใจทำ

ลงทุนไม่เกิน 7,000 บาท จะมีรายได้ 3 เดือนแรก เรียงตามลำดับดังนี้ 950, 5650, 31,000 บาท เดือนที่ 4 ขึ้นหลักแสน

แค่เปลี่ยนที่ ซื้อกินซื้อใช้มาที่กิฟฟารีนเดือนละ 2,000 บาท เท่านั้นเอง

กิฟฟารีนขายตรง ไม่ต้องเสียเงินค่าวางสินค้า เพื่อจำหน่ายตามห้าง เงินส่วนนี้จึงนำมาแบ่งคืนให้สมาชิก ตามสัดส่วนการซื้อสินค้ามาบริโภค

ผมยินดีสอนทุกอย่างที่ทราบ

เราซื้อของในรหัสสมาชิกของเรา เราก็ได้เงิน "เราซื้อของในรหัสสมาชิกของเรา เราก็ได้เงิน"

คนอื่นเอารหัสสมาชิกของเราไปซื้อของ เราก็ได้เงิน "คนอื่นเอารหัสสมาชิกของเราไปซื้อของ เราก็ได้เงิน"

ชวนคนสมัครสมาชิก เขาซื้อในรหัสของเขา เราก็ได้เงิน "ชวนคนสมัครสมาชิก เขาซื้อในรหัสของเขา เราก็ได้เงิน"

หาเงินได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน "หาเงินได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์"

กิฟฟารีนจ่ายเงินให้สมาชิกสูงที่สุดถึง 45.50 เปอร์เซ็นต์ จากการสำรวจของนิตยสารลีดเดอร์ไทม์ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนรับเงินปันผลสูงสุดถึง 45.50 เปอร์เซ็นต์

วิธีหาเงินด้วยผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน เกิดจากการชักชวนคน ให้ซื้อของกินของใช้ ตามความต้องการของเขา ส่วนจะได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนของที่ชวนกันซื้อ ตามความสมัครใจ

เคล็ดลับความสำเร็จของผมคือ ในตอนแรกผมต้องฝืนใจ เพื่อให้ตัวเองมีวินัยโดย ชักชวนแกมบังคับคนในบ้าน ด้วยวิธีซื้อของใช้เข้าบ้านด้วยตัวเอง "เพื่อให้คนที่บ้านได้ทดลองใช้กิฟฟารีน แทนของเดิม และทดลองเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆ เพื่อหาตัวที่เราพอใจ" พอผ่านไป 4 ถึง 5 เดือน มันกลายเป็นความเคยชิน และทุกคนพอใจ เพราะติดใจในผลิตภัณฑ์ไปหลายตัวแล้ว และได้ชวนคนอื่นไปหลายคนแล้วเช่นกัน

ทุกวันนี้ผมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน แต่ก็ยังไปเที่ยวตามห้าง ดูภาพยนต์ ทานข้าว ซื้อของบ้างเป็นปกติ การเปลี่ยนชีวิตเพียงเท่านี้ ทำให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้น

เงินปันผลและรางวัลอื่นๆ ของกิฟฟารีน ได้มาจาก การที่บริษัทกิฟฟารีนตั้งราคาสินค้า ใกล้เคียงกับสินค้าอื่นในท้องตลาด ที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน

โดยกิฟฟารีนให้สมาชิกซื้อตรงกับบริษัท จึงตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากช่องทางค้าปลีกออกไป เช่น ค่าวางสินค้าตามห้าง ยี่ปั้ว ค่าโฆษณา และอื่นๆ

กิฟฟารีนนำเงินส่วนที่ต้องจ่าย ในช่องทางค้าปลีกนี้ มาจ่ายให้สมาชิกอย่างยุติธรรม ในรูปเงินปันผล และเงินรางวัลต่างๆ

เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย ขอสมมติตัวอย่างที่แต่ละครอบครัว มีรายจ่ายในครอบครัวเดือนละ 2,000 บาท (ในความเป็นจริง สมาชิกส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 300 บาทต่อเดือนขึ้นไปถึงหลักพันบาท)

ซื้อของที่กิฟฟารีน ดีแบบนี้


สมัครกิฟฟารีนซื้อของได้ผลประโยชบ์มากกว่า


ตัวอย่าง การซื้อของใช้เดือนละ 2,000 บาท 5 คน

วิธีการคือ ทุกคนที่เข้ามาช่วยกันแนะนําให้คน 5 คน มาร่วมใช้ผลิตภัณฑ์ เดือนละ 2,000 บาท ทุกเดือน

ด้วยแผนนี้ผู้เริ่มต้น คนแรกจะมีรายได้ในเดือนแรก 950 บาท

เดือนที่สองมีรายได้ 5,650 บาท

เดือนที่สามมีรายได้ 31,000 บาท ตามลําดับ


วิธีการคือ ให้ทุกคนซื้อสินค้าที่ราคาสมาชิก 1 บาท เท่ากับ 1 พีวี และเดือนต่อไปทุกคนชวน 5 คน ไปเรื่อยๆ

สมัครกิฟฟารีนทำตามแผนธุรกิจ 3 เดือนแรก

เดือนที่หนึ่ง เราแนะนําให้คนมาเป็นสมาชิกกิฟฟารีน 5 คน และทุกคนทําแบบเดียวกันกับเรา คือมีการซื้อกิฟฟารีนคนละ 2,000 บาท

เดือนที่สอง สมาชิกใหม่ 5 คนนั้น ชวนคนเข้ามาอีกคนละ 5 คน และทุกคนทําแบบเดียวกันกับเรา คือซื้อคนละ 2,000 บาท เดือนนี้เราจะมีคนทั้งหมดรวมตัวเราด้วยคือ 1+5+25 เท่ากับ 31 คน

เดือนที่สาม สมาชิกใหม่ 25 คนนั้น ชวนคนเข้ามาอีกคนละ 5 คน และทุกคนทําแบบเดียวกันกับเรา คือซื้อคนละ 2,000 บาท เดือนนี้เราจะมีคนทั้งหมดรวมตัวเราด้วยคือ 1+5+25+125 เท่ากับ 156 คน


ผมจะคํานวณให้ดูว่า เงินปันผลของสามเดือนแรก มีวิธีการคิดที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกิฟฟารีนอย่างไร

 

เริ่มแรกเราชวน 5 คน เพื่อสร้าง 5 สายงาน และทุกคนซื้อในเดือนนั้น 2000 บาท

สมัครกิฟฟารีนเดือนแรกสามารถมีรายได้แบบนี้

คํานวณส่วนของลูกทีมแต่ละคนที่ซื้อคนละ 2,000 พีวี

1,500 พีวีนําไปทําประกันอุบัติเหตุ 120,000 บาท

500 พีวีนําไปคํานวณคิดเงินปันผลร้อยละ 10 ดังนั้นเดือนแรกลูกทีมจะได้รับคนละ 50 บาท

รวมเงินปันผลลูกทีมที่ได้รับทั้งหมด 50+50+50+50+50 เท่ากับ 250 บาท

คํานวณส่วนของเราจากยอดทีมทั้งหมด 12,000 พีวี

1,500 พีวีนําไปทําประกันอุบัติเหตุ 120,000 บาท

7,500 พีวีนําไปคิดเงินปันผลร้อยละ 10 ได้เงินปันผล 750 บาท

3,000 พีวีนําไปคิดเงินปันผลร้อยละ 15 ได้เงินปันผล 450 บาท

รวมเงินปันผลของกลุ่มที่ได้รับ 750+450 เท่ากับ 1,200 บาท

คํานวณเงินปันผลเดือนแรกของเรา โดยหักส่วนของลูกทีมออก 1,200 - 250 เท่ากับ 950 บาท *สมัครกิฟฟารีนแล้วชวนคนรับรายได้เดือนที่สอง

คํานวณส่วนของลูกทีม 12,000 พีวี

9,000 พีวี คิดเงินปันผลร้อยละ 10 เท่ากับ 900 บาท

3,000 พีวี คิดเงินปันผลร้อยละ 15 เท่ากับ 450 บาท

ดังนั้นเดือนที่สองลูกทีมตลอดสายรวมกันจะได้รับ 1,350 บาท

รวมเงินปันผลลูกทีม 5 สาย ได้รับทั้งหมด 1,350+1,350+1,350+1,350+1,350 เท่ากับ 6,750 บาท

คํานวณส่วนของเราจากยอดทีม 62,000 พีวี

45,000 พีวีนําไปคิดเงินปันผลร้อยละ 15 ได้เงินปันผล 6,750 บาท

17,000 พีวีนําไปคิดเงินปันผลร้อยละ 25 ได้เงินปันผล 4,250 บาท

และในเดือนนี้ได้รับโบนัสอีก 1,400 บาท

รวมเงินปันผลของกลุ่มที่ได้รับ 11,000 + 1,400 เท่ากับ 12,400 บาท

คํานวณเงินปันผลเดือนที่สองของเรา โดยหักส่วนของลูกทีมออก 12,400 - 6,750 เท่ากับ 5,650 บาท **ชวนคนสมัครกิฟฟารีนเพียงสามเดือนแรกมีรายได้งาม

คํานวณส่วนของลูกทีม 62,000 พีวี

45,000 พีวีนําไปคิดเงินปันผลร้อยละ 15 เท่ากับ 6,750 บาท

17,000 พีวีนําไปคิดเงินปันผลร้อยละ 25 เท่ากับ 4,250 บาท

ดังนั้นเดือนที่สามลูกทีมตลอดสายรวมกันจะได้รับ 11,000 บาท

รวมเงินปันผลลูกทีม 5 สาย ได้รับทั้งหมด 11,000+11,000+11,000+11,000+11,000 เท่ากับ 55,000 บาท

คํานวณส่วนของเราจากยอดทีม 312,000 พีวี

312,000 พีวีนําไปคิดเงินปันผลร้อยละ 25 ได้เงินปันผล 78,000 บาท

และในเดือนนี้เราได้รับโบนัสอีก 8,000 บาท

รวมเงินปันผลของกลุ่มที่ได้รับ 78,000 + 8,000 เท่ากับ 86,000 บาท

คํานวณเงินปันผลเดือนที่สามของเรา โดยหักส่วนของลูกทีมออก 86,000 - 55,000 เท่ากับ 31,000 บาท ***


สรุปเงินปันผลที่ได้รับ 3 เดือนแรกคือ 950, 5650 และ 31,000 บาท ตามลําดับ และเดือนนี้เราจะได้ปรับขึ้นตําแหน่งที่ 4 เมอร์คิวรี่

ยิ่งชวนแบบนี้ หลายๆ เดือน รายได้ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนคนที่ตามเข้ามาทีหลังก็จะมีรายได้ เหมือนกันกับเราในเดือนถัดไปๆ

สังเกตได้ว่า ทุกเดือนเราซื้อ 2,000 บาท แต่รายได้จะเติบโตแบบก้าวกระโดด และยังได้ใช้ของที่มีคุณภาพสูง

ทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎกติกาในการขึ้นตําแหน่ง

***ตามวิธีการนี้ เพื่อควบคุมการใช้เงินไม่เกิน 7,000 บาท ให้เลือกซื้อแต่สินค้าที่ 1 บาทเท่ากับ 1 พีวีเท่านั้น***


จบคำอธิบายแบบย่อเพียงเท่านี้ ข้อมูลด้านล่างเป็นกฎเกณฑ์ของบริษัท


สําหรับกฎกติกาวิธีการคิดเงินปันผล ดังกล่าวมาแล้วนั้น มีรายละเอียดในเอกสารที่ได้รับ ในเวลาที่สมัครกิฟฟารีน พร้อมกับแค็ตตาล็อก ในที่นี้ขออธิบายดังต่อไปนี้

การขึ้นตําแหน่งแรก บรอนซ์สตาร์ BS .
มียอด 1,500 พีวี โดยคิดรวมทั้งหมดทุกคนที่เราสร้างขึ้น

*วิธีคิดรายได้ สมมุติเดือนแรก มียอด 2,000 พีวี แบ่งออกเป็น
ส่วนแรก 1,500 ใช้ในการปรับตัวเองขึ้นตําแหน่ง BS
ส่วนที่สอง 500 ได้รับเงินปันผล 10 % ทันที คือ 50 บาท

*เดือนต่อๆ ไป ถ้ามียอดตั้งแต่ 1,000 ก็จะได้รับเงินปันผลร้อยละ 10 สมมติว่ามียอดเท่าเดือนก่อนคือ 2000 พีวี ก็จะได้รับเงินปันผล 200 บาท

สรุปผลประโยชน์ของตําแหน่ง BS คือ
1.รับส่วนลดร้อยละ 25 จากการเป็นสมาชิก
2.รับเงินปันผลร้อยละ 10 จากยอดส่วนตัวของตัวเอง
3.รับเงินปันผลร้อยละ 10 จากยอดของลูกทีมใหม่ ที่ยังไม่เคยขึ้นตําแหน่งเลย
4.รับประกันอุบัติเหตุ 120,000.- บาท

 

การขึ้นตําแหน่งที่สอง ซิลเวอร์สตาร์ ต่างกันตรงจํานวนยอดและสิทธิประโยชน์

ขึ้นตําแหน่ง ซิลเวอร์สตาร์ จะเป็นยอดส่วนตัวคนเดียว ก็ได้ หรือยอดจากลูกทีม,
หลานทีมเหลนทีม กี่สายก็ได้ รวมถึงเราด้วยให้ครบ 9,000 pv ก็ได้ขึ้นตําแหน่งทันที

ผลประโยชน์ซิลเวอร์สตาร์
1.รับส่วนลดปกติร้อยละ 25 จากการเป็นสมาชิก
2.รับเงินปันผล อีกร้อยละ 15 จากยอดส่วนตัว ในวันที่ 11 ของเดือนถัดไป
3.รับเงินปันผล อีกร้อยละ 15 จากยอดของลูกทีมใหม่ ที่ยังไม่เคยมีตําแหน่ง
4.รับเงินปันผล อีกร้อยละ 5 จากยอดของลูกทีมที่มีตําแหน่ง บรอนต์สตาร์แล้ว
5.รับประกันอุบัติเหตุ 120,000.- บาท


ตําแหน่ง โกลด์สตาร์ GS ใช้ยอดส่วนตัว หรือยอดกลุ่ม รวมกันครบ 45,000 พีวี จะได้ขึ้นตําแหน่งนี้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้
1. ส่วนลดปกติของการเป็นสมาชิก 25 % ของยอดส่วนตัว
2. รับเงินปันผลร้อยละ 25 จากยอดส่วนตัว ในวันที่ 11 ของเดือนถัดไป
3. รับเงินปันผลร้อยละ 15 ของยอดของสายงานที่มีตําแหน่ง BS
4. รับเงินปันผลร้อยละ 10 ของยอดของสายงานที่มีตําแหน่ง SS
5. มรดกทางธุรกิจร้อยละ 4 จากยอดของสายงานติดตัว ที่มีตําแหน่ง GS ขึ้นไป
6. รับโบนัสพิเศษรายเดือน ตัวอย่างเช่น มียอดกลุ่มประจําเดือนนี้ 60,000 พีวี ก็รับโบนัสพิเศษ 1,400 บาทฟรี รับแต้มสะสม 2 แต้ม เพื่อไปรับโบนัสสะสม
7. สิทธิรับโบนัสสะสม เมื่อสะสมแต้ม จนครบเช่น สะสมครบ 6 แต้ม อยากแลกแต้ม ก็ทําเรื่องแลกแต้มได้ 5,600 บาท ถ้าไม่แลกก็สะสมต่อครบ 18 แต้มหรือ 24 แต้ม ก็แลกเงินได้ 60,000 บาท มีเงื่อนไขการสะสมแต้มคือ ต้องสะสมทุกเดือนไม่ขาดตอนหมายถึง ต้องมียอดกลุ่มไม่น้อยกว่า 20,000 พีวีทุกเดือน (ไม่มีการบังคับทั้งสิ้นแล้วแต่เราจะสะสมหรือไม่)
8. จัดอันดับเข้าสะสมแต้ม ท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี ตามเงื่อนไข ในเอกสารที่เราจะได้รับรายเดือน นิตยสารเส้นขอบฟ้า
9. รับประกันอุบัติเหตุ 120,000.- บาท

เมื่อสมัครสมาชิกกิฟฟารีนต้องรู้รอบการจําหน่าย
เมื่อคิดจะทําเราก็ต้องรู้จักคําว่า รอบจําหน่าย, ปิดยอดรอบ1, ปิดยอดรอบ2, พีวีในกิฟฟฟารีมีกี่ชนิด, การรักษาประกันชีวิต และผลประโยชน์ของ GS , รับเงินปันผลรอบที่ 1, รับเงินปันผลรอบที่ 2

ปิดยอด หมายถึง รอบจําหน่ายปกติ เริ่มจากวันที่ 1 ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือน แต่บริษัทเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะมีภารกิจมากในวันสิ้นเดือน บริษัทจึงเปิด
โอกาสให้ สามารถมาซื้อสินค้าได้ในวันที่ 1ถึง5 ในเดือนถัดไปก็ได้ โดยบิลที่ซื้อสินค้าในวันที่ 1 ถึง 5 สามารถเลือกได้ว่า จะเข้ายอดเดือนเก่าก็ได้เราเรียกว่า "ปิดยอด เข้าเดือนเก่า"

ไม่ปิดยอด หมายถึง บิลนั้นหรือยอดซื้อนั้นๆ ก็จะเข้าเดือนใหม่ หรือพูดง่ายๆ ว่าเดือนปกติ

รับเงินปันผล ในวันที่ 11 ของทุกเดือนเป็นการจ่ายเงินปันผลรอบที่ 1

หลังจากนั้นถ้าหากท่านใดต้องการทําตําแหน่ง อาทิเช่น
วันที่ 11 มารับเงินปันผลแล้วพบว่ายอดจําหน่ายประมาณ 8,000 พีวี ขาดอีกเพียง 1,000 พีวี ก็จะได้ขึ้นตําแหน่ง SS คือได้ร้อยละ 15
ก็สามารถซื้อสินค้าในวันที่ 11 ถึง18 แล้วแจ้งว่า ปิดยอดรอบ 2 (หมายถึงบิล นั้นๆ ก็จะเข้าไปรวมยอดกับ 8000 พีวี จนครบ
9000 พีวี เพื่อขึ้นตําแหน่ง SS ได้) เช่นเดียวกัน

ในกรณีที่จะทําตําแหน่ง โกลด์สตาร์ ก็สามารถทําได้เช่นกัน

การรับเงินปันผลรอบ 2 คือวันที่ 23 ของเดือนเดียวกันเรียกว่าเงินปันผลรอบที่ 2


การรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล
ทุกบริษัทจะต้องมีเงื่อนไขในการรับเงินปันผล หรือรักษายอดเพื่อรักษาตําแหน่ง

กิฟฟารีน มีการปิดยอดเพื่อรักษาสิทธิ์ที่จะรับเงินปันผล เริ่มต้นจาก
ตําแหน่งบรอนซ์สตาร์ BS และ ซิลเวอร์สตาร์ SS รักษายอด 1,000 พีวี
ตําแหน่งโกลด์สตาร์ GS รักษายอด 1,500 พีวี

สรุป ตําแหน่ง BS และ SS หลังจากได้ตําแหน่งแล้ว เดือนต่อไปๆ หากต้องการจะรับเงินปันผล จะต้องรักษายอด 1000พีวี

รายละเอียดคือ 1000 พีวี สามารถมาได้จาก 3 วีธีคือ
1.ยอดส่วนตัว อย่างเดียวก็ได้
2.ยอดส่วนตัวของลูกทีมติดตัว ที่ยังไม่เคยมีตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นลูกทีมใหม่หรือเก่าก็ได้
3.ใช้ยอด จากข้อ 1 และจากข้อ 2 หรือจากข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่บังคับ


เช่นเดียวกันถ้าเป็น GS ก็รักษายอดด้วยวิธีเดียวกัน เพียงแต่เพิ่มเป็น 1,500 พีวี เราก็จะได้รับเงินปันผล

ต่อไปมารู้จัก พีวี PV ในกิฟฟารีน
ถ้าแบ่งสินค้าในกิฟฟารีน ตามประเภทของ พีวี หรือคะแนน จะสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ

1. ประเภทสินค้าหลัก หรือ พีวีเต็ม ซึ่งคือสินค้าส่วนใหญ่ของกิฟฟารีนทั้งหมด อาทิ เครื่องสําอาง เครื่องใช้ในครัวเรือน ชุดบํารุงผิว อาหารเสริม ฯลฯ

เมื่อลด 25% แล้ว ราคาที่ลดจะเท่ากับ PV ตัวอย่าง ราคาเต็มของสินค้า 100 บาท
ราคาสมาชิก 75 บาท
จํานวน PV คือ 75 PV

2. ประเภทสินค้ารอง หรือ พีวี 70 % ก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ยเกล็ดสูตรต่างๆ ของกิฟฟารีนคือ ราคาสมาชิกที่คูณด้วย 0.70 ตัวอย่าง

ราคาเต็มของสินค้า 100 บาท
ราคาสมาชิก 75 บาท
จํานวน PVคือ 52.5 PV โดยคํานวณมาจาก (75x0.70=52.5)

3.ประเภทสินค้าสวัสดิการ หรือ พีวีตามที่กําหนด อาทิเช่น ข้าวสาร เส้นหมี่ แป้ง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ให้ดู PV จากรายการสินค้า